လူတိုင္းသည္သတင္းစာဖတ္သင္ ့သည္သတင္းစာဖတ္မွနိုင္ငံေရး-ဘာသာေရး-စီးပြားေရး-လူမူ ့ေရး-က်န္းမာေရး-အသိပညာ-အတတ္ပညာတိုးပြားလာမည္--mailလိပ္စာ exitzone1@gmail.com ျဖင္ ့လာေရာက္အေဆြခင္ပြန္းဖဲြ ့နိုင္ပါသည္..ကေနာင္သားေလးဘာမထီဇင္ေအာင္မွ လာေရာက္ ေလ႔လာေသာ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ားကို အစဥ္ ရိုေသေလးစားေနရင္း အားလံုးကို မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ .

Sunday, April 20, 2014

ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ထား၀ယ္စီမံကိန္းတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံရန္ ပ်က္ကြက္ေနမည္ဆုိပါက စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းအစိုးရစီမံကိန္းအဖြဲ႕ သတိေပး

Photo: ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ထား၀ယ္စီမံကိန္းတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံရန္ ပ်က္ကြက္ေနမည္ဆုိပါက စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းအစိုးရစီမံကိန္းအဖြဲ႕ သတိေပး
Sunday, April 20, 2014

ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ လမ္း၊ တံတားအေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္၊ ေရကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခခံစြမ္းအင္က႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ပ်က္ကြက္ေနဦးမည္ဆိုပါက ေအာင္ျမင္ရန္ ရည္မွန္းထားေသာ ထား၀ယ္အထူးစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းအစိုးရစီမံကိန္းအဖြဲ႔က သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

“ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ကမၻာႏွင့္အ၀န္း အခုလိုမဟာစီမံကိန္းႀကီးေတြ၊ စက္မႈဇုန္ႀကီးေတြ ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ အစိုးရေတြကသာ ကိုင္တြယ္ရပါတယ္။ အစိုးရဘက္က အေျခခံအေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းေတြ၊ အေျခခံစြမ္းအင္လုပ္ငန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျပီးမွ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြဘက္က ပါ၀င္လာေအာင္ စြဲေဆာင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုအမ်ဳိးသားစီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ဘုတ္အဖြဲ႔၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ArkhomTermittayapaisith က ေျပာၾကားသည္။

“အခု ထား၀ယ္စီမံကိန္းကေတာ့ အရင္က လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ေတြနဲ႔ ကြဲျပားေနပါတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၌ ထား၀ယ္စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ ထိုင္း-ျမန္မာ ႏွစ္လမ္းသြား အျမန္လမ္းမႀကီး ေဖာက္လုပ္ရန္၊ ဆိပ္ကမ္းငယ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ ႏွင့္ ဧက ၁၁၀၀၀ ေက်ာ္ အက်ယ္အ၀န္းရွိေသာ စက္မႈဇုန္ တည္ေထာင္ေရးမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္ရန္အတြက္ ေခၚယူခဲ့ေသာ္လည္း ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္သူမရွိ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ထား၀ယ္စီမံကိန္းမွာ ယခုအခါ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္။

ထုိင္းႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔သည္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းကို တြန္းအားေပးေရးအတြက္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ သံုးခုကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ပထမ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာအရ ထား၀ယ္စီမံကိန္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ မူလလုပ္ပိုင္ခြင့္ရ အီတာလ်ံ ထိုင္း ကုမၸဏီထံမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးကုမၸဏီက လႊဲေျပာင္းရယူျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။

ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္အတြင္း၌ ႏွစ္ႏိုင္ငံအညီအမွ် ဖက္စပ္ျဖင့္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးကုမၸဏီတစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ သေဘာတူခဲ့ၿပီး ပဏာမအေနျဖင့္ ဘတ္ ၁၂ သန္း ျမႇဳပ္ႏွံရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ မူလက သေဘာတူညီခ်က္အရ ဘတ္သန္း ၁၀၀ ျမႇဳပ္ႏွံရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ဘတ္ ၁၂ သန္းထိ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္းျဖစ္ျပီး ကုမၸဏီကို ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့သည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္အရ ဆိပ္ကမ္း၊ လမ္းတံတား၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု၊ ေရေပးေ၀ေရးစက္႐ံု၊ စက္မႈဇုန္ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ားအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကုမၸဏီမ်ား တည္ေထာင္ေရးလည္း သေဘာတူခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္မည္ဟု သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ဒုတိယ သေဘာတူညီခ်က္သည္ အီတာလ်ံ ထိုင္းကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔အၾကား သေဘာတူညီမႈ ပယ္ဖ်က္ျခင္းျဖစ္ျပီး တတိယ သေဘာတူညီခ်က္အရ အီတာလ်ံ ထိုင္းကုမၸဏီေနရာတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူသည္ နဂိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး ျဖစ္သည့္ အီတာလ်ံ ထိုင္းကုမၸဏီကို ဘတ္ေငြ ေျခာက္ဘီလ်ံ ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

Mr. Arknom က ေျပာဆိုရာ၌ ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ မက္လံုးမ်ားမွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ဆဲြေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထား၀ယ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံလံုးက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအား ပါ၀င္ရန္ ဖိတ္ေခၚထားခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဘက္ကမူ ပါ၀င္ရန္အတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးလ်က္ ရွိေနသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဘက္က ေမးခြန္းထုတ္လ်က္ ရွိေနသည္မွာ ထား၀ယ္စီမံကိန္းကို အစီအစဥ္အတိုင္း ေရွ႕ဆက္ခ်င္သည္ဆိုပါလ်က္ ထုိင္းအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ ႏွစ္ရပ္စလံုးက အဘယ့္ေၾကာင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံျခင္း မျပဳၾကသနည္းဟူ၍ ျဖစ္သည္။

Eleven Media Group 

(ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ေနရာ (ဓာတ္ပုံ- ၿဖိဳးဇင္)
ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ လမ္း၊ တံတားအေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္၊ ေရကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခခံစြမ္းအင္က႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ပ်က္ကြက္ေနဦးမည္ဆိုပါက ေအာင္ျမင္ရန္ ရည္မွန္းထားေသာ ထား၀ယ္အထူးစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းအစိုးရစီမံကိန္းအဖြဲ႔က သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။
“ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ကမၻာႏွင့္အ၀န္း အခုလိုမဟာစီမံကိန္းႀကီးေတြ၊ စက္မႈဇုန္ႀကီးေတြ ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ အစိုးရေတြကသာ ကိုင္တြယ္ရပါတယ္။ အစိုးရဘက္က

၂၀၁၄ ကမၻာ့ဖလားေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ တစ္ဦးတည္းမူပိုင္ျပသခြင့္ SKY NET ရရွိ

Photo: ၂၀၁၄ ကမၻာ့ဖလားေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ တစ္ဦးတည္းမူပိုင္ျပသခြင့္ SKY NET ရရွိ
Saturday, April 19, 2014

ရန္ကုန္- ဇြန္လတြင္ က်င္းပမည့္ ၂၀၁၄ ကမၻာ့ဖလားေဘာလံုးပြဲ စဥ္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိက္႐ိုက္ ထုတ္လႊင့္ျပသခြင့္ကို SKY NET က တစ္ဦးတည္းမူပိုင္ရရွိထားၿပီး ပြဲစဥ္အမ်ားစုကို ၎၏ အခေပး ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားတြင္ ထုတ္လႊင့္ ျပသမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
ကမၻာေပၚတြင္ ႏုိင္ငံအသင္း လိုက္ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ အႀကီးအက်ယ္ဆံုးႏွင့္ ပရိသတ္အားေပးမႈအမ်ားဆံုး ကမၻာ့ဖလားပြဲကို ဘရာဇီးက အိမ္ရွင္အျဖစ္ က်င္းပၿပီး ၂၀၁၄ ဇြန္လ ၁၂ ရက္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္အတြင္း ႐ုပ္သံ ထုတ္လႊင့္ျပသခြင့္ကို SKY NET က ကမၻာ့ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ထံမွ တစ္ဦးတည္းမူပိုင္အျဖစ္ ဝယ္ယူ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု SKY NET မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာ သိန္းသန္းဦးက ေျပာသည္။
‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ SKY NET က အခေပးလုိင္းေတြမွာလည္းျပမွာ ျဖစ္သလို ပြဲစဥ္အခ်ဳိ႕ကို အခမဲ့ ႐ုပ္သံလုိင္း MNTV မွာလည္းျပပါ မယ္။ ဒါေပမဲ့ MNTV ကေတာ့ ပြဲစဥ္အားလံုးျပမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကေန ႐ုပ္သံ ထုတ္လႊင့္ျပသခြင့္ေရာင္းကတည္း က အခေပးနဲ႔ အခမဲ့ခြဲျခားၿပီး ေရာင္းတာမဟုတ္ပါဘူး။ သူတုိ႔ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းေတြအတုိင္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အားလံုးဝယ္ခဲ့ တာပါ။ ဝယ္ယူခဲ့တ့ဲႏႈန္းထားကို ေတာ့ ေျပာလို႔မရပါဘူး’’ဟု ၎ က ေျပာသည္။
သို႔ေသာ္ MNTV မွာ အခမဲ့ ႐ုပ္သံလိုင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ ဖမ္းယူၾကည့္႐ႈႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ အနည္းဆံုးဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆက္ေတာ့ပ္ေဘာက္တစ္ခု ရွိမွသာ ဖမ္းယူၾကည့္႐ႈႏုိင္ရာ SKY NET ႐ုပ္သံဖမ္းစက္ႏွင့္ MNTV လုိင္းပါသည့္ က်ပ္ ၃,၆၀၀ တန္ လိုင္း ၂၀ ပါ ေဈးအနည္းဆံုး package ကို မျဖစ္မေနဝယ္ယူ ၾကည့္႐ႈရမည္ျဖစ္သည္။

SKY NET စက္မွာ က်ပ္ငါး ေသာင္းခြဲျဖစ္ၿပီး ကနဦးတပ္ဆင္ ပါက ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားဝယ္ယူျခင္း၊ SKY NET စေလာင္းတပ္ဆင္ရျခင္းစသည့္ ကုန္က်စရိတ္ စုစုေပါင္း တစ္သိန္းဝန္းက်င္ရွိသည္။
SKY NET သည္ လက္ရွိတြင္ကမၻာေပၚ၌ ပရိသတ္အားအေပး ဆံုး အဂၤလန္ ပရီးမီးယားလိဂ္ ေဘာလံုးပြဲ၊ ခ်န္ပီယံလိဂ္ေဘာလံုး ပြဲတို႔ကိုလည္း တစ္ဦးတည္းမူပိုင္ ျပသခြင့္ရထားျခင္းေၾကာင့္ ေဘာ လံုးဝါသနာအုိးမ်ားက ေဝဖန္ေန ၾကသည္။
‘‘ဒီလို ကမၻာ့ဖလားလို ပြဲမ်ဳိးေတြဆိုရင္ လူတုိင္းၾကည့္ခ်င္ တာေပါ့။ အရင္တစ္ေခါက္က လည္း အခမဲ့႐ုပ္သံလုိင္းေတြမွာ လႊင့္ခဲ့တာပဲ။ SKY NET ကလည္း တပ္ဖို႔ေဈးႀကီးတယ္။ ေယာက်္ား ေလးေတြကေတာ့ လက္ဖက္ရည္ ဆုိင္၊ ဘီယာဆုိင္ေတြမွာသြား ၾကည့္လို႔ရတယ္။ မိန္းကေလး ေတြက်ေတာ့ ဘယ္အဆင္ေျပပါ့ မလဲ။ အခမဲ့႐ုပ္သံလုိင္းေတြက လႊင့္ရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့’’ ဟု အသက္(၂၆)ႏွစ္အရြယ္ ေဒါက္တာေဆြသူက ေျပာသည္။

အခမဲ့႐ုပ္သံလုိင္းမ်ားကျပ လွ်င္ ၾကည့္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဘာလံုး ပြဲၾကည့္ရန္အတြက္ႏွင့္ SKY NET ကို ဝယ္ယူတပ္ဆင္မည္မဟုတ္ ေၾကာင္း အသက္(၂၆)ႏွစ္အရြယ္ အင္ဂ်င္နီယာ မဂ်ဴးဂ်ဴးက ေျပာ သည္။
ကမၻာ့ဖလားေဘာလံုးပြဲမ်ား ကို ျမန္မာႏုိင္ငံက အစဥ္အဆက္ အခမဲ့႐ုပ္သံလုိင္းမ်ားက ထုတ္ လႊင့္ျပသခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ကမၻာ့ဖလား ပြဲကို ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံ ၾကား၊ ျမဝတီႏွင့္ MRTV-4 စသည့္ အခမဲ့႐ုပ္သံလုိင္းမ်ားတြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ခဲ့သည္။ အျခားအိမ္ နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ထုိင္း၊ အင္ဒိုနီးရွားတုိ႔တြင္ အခေပး႐ုပ္ သံလုိင္းမ်ားတြင္ ထုတ္လႊင့္သလို အခမဲ့႐ုပ္သံလုိင္းမ်ား၊ အစိုးရပိုင္ ႐ုပ္သံလုိင္းမ်ားကလည္း မတူ သည့္ပြဲစဥ္မ်ားကို ထုတ္လႊင့္ျပသ ေလ့ရွိသည္။
သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္တြင္ SKY NET ႐ုပ္သံဖမ္းစက္ရွိမွသာ ၾကည့္ ႐ႈႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး SKY NET ကတစ္ ဦးတည္းမူပိုင္ဝယ္ထားသည့္အ တြက္ ႏွစ္ေပစေလာင္း၊ ရွစ္ေပ စေလာင္းမ်ားတြင္ပါေလ့ရွိသည့္ ESPN အားကစားလုိင္းမ်ားမွ လည္း ေဘာလံုးပြဲမ်ားကို ထုတ္ လႊင့္ေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်။
‘‘SKY NETက ဝယ္ထားတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ျပလုိ႔မရဘူး။ကမၻာ့ဖလားျပသခြင့္စာခ်ဳပ္ကစည္းကမ္းေတြအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတယ္။ ေသခ်ာေတာ့ မေျပာတတ္ေသးပါဘူး’’ဟုအခမဲ့ပုဂၢလိက႐ုပ္သံလုိင္း MRTV-4 မွ ဦးမ်ဳိးျမတ္သူကေျပာသည္။
ကမၻာ့ဖလား ေဘာလံုးပြဲ ထုတ္လႊင့္ျပသခြင့္စာခ်ဳပ္ပါစည္း ကမ္းအရ အခမဲ့႐ုပ္သံလုိင္းအခ်ဳိ႕ တြင္ျပသရန္အခ်က္ပါဝင္ေသာ္ လည္း SKY NET က ၎တို႔ပိုင္ MNTV တြင္သာ အခမဲ့အျဖစ္ ပြဲစဥ္တခ်ဳိ႕ထည့္သြင္းျပသမည္ ျဖစ္ၿပီး အျခားအခမဲ့႐ုပ္သံလုိင္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္မွ်ေဝျပသရန္မွာလည္း ေလာေလာဆယ္အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာ သိန္းသန္းဦးက ေျပာသည္။

‘‘အရင္က တရားမဝင္ျပေန ၾကတာ။ အခုဟာက တရားဝင္ ပိုက္ဆံနဲ႔ေပးဝယ္ၿပီးျပတာ။ လစဥ္ေၾကးမမ်ားေတာ့ ၾကည့္ေပ်ာ္ပါတယ္။ ေဘာလံုးပြဲႀကိဳက္တဲ့သူတစ္ေယာက္အတြက္ေတာ့ မဆိုးပါဘူး။ SKY NET ကလႊင့္တဲ့ဟာအားလံုးကိုမဝယ္ဘဲ ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့လုိင္းေလးေတြကို ေရြးၿပီးဝယ္လုိ႔ရရင္ေကာင္းမယ္။ အဲဒါဆုိရင္ ပိုလည္းေဈးသက္သာမယ္။ အခုဟာကၾကည့္ခ်င္၊ မၾကည့္ခ်င္ သူ႔ Package အလိုက္အားလံုးဝယ္ထားရတာ’’ ဟု မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ရွိ သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုမွ ဝန္ထမ္း ကိုထူးေအာင္က ေျပာသည္။
‘‘ကမၻာ့ဖလား အမီေတာ့ MNTV ကို ႐ိုး႐ိုးအင္တင္နာနဲ႔ဖမ္း လို႔ရေအာင္လုပ္ေပးေနပါတယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ဖမ္း မရရင္လည္း SKY NET စက္ေလး ဝယ္ၿပီး MNTV ပါတဲ့ ၃,၆၀၀ တန္ Package ကို ကမၻာ့ဖလားတစ္လ ဝယ္ၾကည့္လိုက္ပါ’’ဟု ေဒါက္တာ သိန္းသန္းဦးက ေျပာသည္။

SKY NET ႐ုပ္သံသည္ အစိုး ရပိုင္စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားကို သံုးစြဲခြင့္ ရထားၿပီး ႐ုပ္သံလုိင္းအပါအဝင္ အက္ဖ္အမ္ေရဒီယိုလုိင္းမ်ားတြင္ လည္း ေဈးကြက္ေဝစုကို လက္ဝါး ႀကီးအုပ္ထားသည္ဟု ေဝဖန္ခံေန ရၿပီး ျမန္မာျပည္သူမ်ား အသည္း စြဲ အဂၤလန္ပရီးမီးယားလိဂ္ေဘာ လံုးပြဲမ်ား တစ္ဦးတည္းမူပိုင္ထုတ္ လႊင့္ခြင့္ရခဲ့စဥ္ကလည္း ေဘာလံုး ပရိသတ္မ်ား၏ ေဝဖန္မႈကိုရရွိခဲ့ သည္။ ယခုတစ္ဖန္ ကမၻာ့ဖလား ေဘာလံုးပြဲကိုပါ ၎တစ္ဦးတည္း မူပိုင္ထုတ္လႊင့္ခြင့္ကိုရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း SKY NET ကို ေဝဖန္ မႈမ်ားထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။
‘‘ေဈးကြက္စီးပြားေရးအရ အၿပိဳင္လုပ္ၾကမွာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ပရိ သတ္ကိုလည္းၾကည့္သင့္တယ္။ ကိုယ့္ပရိသတ္က ဒီေလာက္ ပမာဏကိုသံုးႏိုင္တဲ့အေျခအေန ရွိရဲ႕လားဆိုတာ။ မတန္တဆေတာ့ မလုပ္သင့္ဘူး’’ဟု ေဘာလံုးဝါ သနာရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။
မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ ေျမၿမိဳ႕နယ္မွ ေဘာလံုး၀ါသနာရွင္ ကိုစည္သူေက်ာ္ကလည္း အခ ေပး ႐ုပ္သံလိုင္းျဖစ္ေသာ SKY NET တစ္ခုတည္းက ကမၻာ့ဖလား ေဘာလံုး ပြဲစဥ္မ်ားထုတ္လႊင့္ျပ သခြင့္ရရွိ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါ စေလာင္း တပ္ဆင္မထားႏိုင္ ေသာ ေဘာလံုး၀ါသနာရွင္မ်ား အတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေစေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဓာတ္ပုံ : fifawallpapers.com
7Day News Journal
ရန္ကုန္- ဇြန္လတြင္ က်င္းပမည့္ ၂၀၁၄ ကမၻာ့ဖလားေဘာလံုးပြဲ စဥ္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိက္႐ိုက္ ထုတ္လႊင့္ျပသခြင့္ကို SKY NET က တစ္ဦးတည္းမူပိုင္ရရွိထားၿပီး ပြဲစဥ္အမ်ားစုကို ၎၏ အခေပး ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားတြင္ ထုတ္လႊင့္ ျပသမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
ကမၻာေပၚတြင္ ႏုိင္ငံအသင္း လိုက္ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ အႀကီးအက်ယ္ဆံုးႏွင့္ ပရိသတ္အားေပးမႈအမ်ားဆံုး ကမၻာ့ဖလားပြဲကို ဘရာဇီးက အိမ္ရွင္အျဖစ္ က်င္းပၿပီး ၂၀၁၄ ဇြန္လ ၁၂ ရက္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္အတြင္း ႐ုပ္သံ ထုတ္လႊင့္ျပသခြင့္ကို SKY NET က

ဆုရ ဓာတ္ပံုမ်ား ရိုက္ကူးခဲ့ေပမယ့္ ေသေၾကာင္းၾကံခဲ့သူ

Photo: ဆုရ ဓာတ္ပံုမ်ား ရိုက္ကူးခဲ့ေပမယ့္ ေသေၾကာင္းၾကံခဲ့သူ
Saturday, April 19, 2014

ယခု ျမင္ေတြ႔ ေနရတဲ့ ဓာတ္ပံု ကေတာ့ အာဖရိက တိုက္ ဆူဒန္ ႏိုင္ငံက ကပ္ေဘးၾကားမွ ကေလးငယ္ တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ အစာငတ္ျပီး မိဘ မရွိ၊ လမ္းေဘး တစ္ေနရာမွာ ေသဆံုးခါနီး ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ လင္းတက စားသံုးရန္ ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ယင္း ဓာတ္ပံုကို ရိုက္ကူးခဲ့သူ ကေတာ့ Kevin Carter လို႔ အမည္ရ တဲ့ ေတာင္အာဖရိက မွ ဓာတ္ပံု ဆရာ တစ္ဦး ျဖစ္ျပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က ရိုက္ခဲ့တဲ့ ယင္းဓာတ္ပံု ေၾကာင့္မို႔ ကမၻာေက်ာ္ ဓာတ္ပံုဆု Pulitzer Prize ကို ရရွိခဲ့ ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ဓာတ္ပံု ရိုက္ျပီး တစ္ႏွစ္ အၾကာ မွာေတာ့ မိမိကိုယ္ကို ေသေၾကာင္းၾကံစည္ ေသဆံုးခဲ့ ပါတယ္။ ဆူဒန္ အျပင္ အျခားေသာ အငတ္ေဘးေရာက္ အာဖရိက ႏုိင္ငံမ်ားက ျမင္ကြင္း မ်ားကို ေန႔ေရာ ညပါ စြဲလမ္းမွုေၾကာင့္ အျမဲ ေၾကာက္လန္႔တဲံ စိတ္ေသာက ဝင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ကေလးငယ္ကို ဓာတ္ပံု ရိုက္ျပီး ေဆးရံု မပို႔ေပးခဲ့မွုကိုလည္း အခ်ိဳ႕က ဝိုင္းဝန္း အျပစ္တင္ၾက ပါေသးတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ယင္း ေဒသမွာ ေရာဂါ မ်ားစြာ ရွိေနတဲ့ ကေလးနဲ႔ လူၾကီး မ်ားကို သာမန္လူတို႔ ထိေတြ႔ ကယ္ဆယ္ ကူညီခြင့္ကို ေပးမထား ပါဘူး။ အေၾကာင္း ကေတာ့ ကူးဆက္သြား မွာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဓာတ္ပံု ရိုက္ကူးမွုကလည္း ကမၻာ တစ္ဝန္းလံုးက သိရွိျမင္သာ ေစရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဓာတ္ပံု ဆရာ ျဖစ္တဲ့ Carter အေၾကာင္းကို http://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Carter ထဲမွာ ဝင္ေရာက္ ဖတ္ရွု ႏိုင္ပါတယ္။
.
ေအာင္ခမ္း (www.innewsmyanmar.com)
ယခု ျမင္ေတြ႔ ေနရတဲ့ ဓာတ္ပံု ကေတာ့ အာဖရိက တိုက္ ဆူဒန္ ႏိုင္ငံက ကပ္ေဘးၾကားမွ ကေလးငယ္ တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ အစာငတ္ျပီး မိဘ မရွိ၊ လမ္းေဘး တစ္ေနရာမွာ ေသဆံုးခါနီး ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ လင္းတက စားသံုးရန္ ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ယင္း ဓာတ္ပံုကို ရိုက္ကူးခဲ့သူ ကေတာ့ Kevin Carter လို႔ အမည္ရ တဲ့ ေတာင္အာဖရိက မွ ဓာတ္ပံု ဆရာ တစ္ဦး ျဖစ္ျပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က ရိုက္ခဲ့တဲ့ ယင္းဓာတ္ပံု ေၾကာင့္မို႔ ကမၻာေက်ာ္ ဓာတ္ပံုဆု Pulitzer Prize ကို ရရွိခဲ့ ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ဓာတ္ပံု ရိုက္ျပီး တစ္ႏွစ္ အၾကာ မွာေတာ့ မိမိကိုယ္ကို ေသေၾကာင္းၾကံစည္ ေသဆံုးခဲ့ ပါတယ္။ ဆူဒန္ အျပင္ အျခားေသာ အငတ္ေဘးေရာက္

Saturday, April 19, 2014

တိမ္းေမွာက္ သြားတဲ့ ေတာင္ကိုရီးယား သေဘၤာ ကပၸတိန္ကို ဖမ္းဆီး

Photo: တိမ္းေမွာက္ သြားတဲ့ ေတာင္ကိုရီးယား သေဘၤာ ကပၸတိန္ကို ဖမ္းဆီး

ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံမွာ နစ္ျမဳပ္သြားတဲ့ ခရီးသည္တင္ ကူးတုိ႔သေဘၤာက သေဘၤာကပၸတိန္ နဲ႔ သေဘၤာသား ၂ ဦးကို ေတာင္ကိုရီးယားရဲတပ္ဖဲြ႔က တရား၀င္ဖမ္းဆီးလိုက္ပါတယ္။ ဗုဒၶဟူးေန႔က သေဘၤာေမွာက္သြားၿပီး သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ ခရီးသည္ေတြကို ထားၿပီး ထြက္ေျပးခဲ့တဲ့ အမႈေတြ နဲ႔ စဲြခ်က္တင္လိုက္ပါတယ္။ အသက္ ၆၉ ႏွစ္အရြယ္သေဘၤာ ကပၸတိန္ဟာ ခရီးသည္ေတြကို ကာကြယ္ရမယ့္ သူ႔ရဲ႕ တာ၀န္ကို ပ်က္ကြက္ခဲ့ၿပီး၊ မ်က္ျမင္သက္ေသတဦးအဆုိအရေတာ့ ျမဳပ္ေနတဲ့သေဘၤာကေန အရင္ဆုံးထြက္ခြာတဲ့သူေတြထဲမွာ ပါ၀င္တယ္လို႔ စုံစမ္းသူေတြက စြပ္စဲြေနၾကပါတယ္။

ဒီသေဘၤာဘာေၾကာင့္ တိမ္းေမွာက္သြားတယ္ဆုိတာကို အခုခ်ိန္ထိမသိရေသးဘဲ ဆက္လက္စုံစမ္းေနတုန္းပဲျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း သေဘၤာေမွာက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံက ကၽြမ္းက်င္သူေတြတဦးက အခုလိုသုံးသပ္ပါတယ္။

“သေဘၤာရဲ႕ အေနာက္ဘက္တံခါးပြင့္သြားတာေၾကာင့္ အခုလို တိမ္းေမွာက္သြားတာျဖစ္ႏုိင္တယ္ ဆုိၿပီး သူကေျပာသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ သေဘၤာေမွာက္ရာ ကေန ၂ ၈ေယာက္ေသဆုံးေၾကာင္းအတည္ျပဳၿပီး၊ အထက္တန္းေက်ာင္းသားအမ်ားစုပါ၀င္တဲ့ က်န္ ၂၇၄ ေယာက္ေပ်ာက္ဆုံးေနတာ၊ အသက္ရွင္လွ်က္ေတြ႔ရွိမယ့္အလားအလာေတြ နည္းပါးေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

သေဘၤာလူးလြန္႔စအခ်ိန္မွာ၊ ကပၸတိန္ဟာ ခရီးသည္ေတြကို ၿငိမ္သက္စြာ ထုိင္ေနဖို႔ ညြန္ၾကားၿပီး ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ႏုိင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြကို ပိတ္ထားခဲ့တယ္လို႔ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရွိတယ္လို႔ ေတာင္ကိုရီးယား ယုံဟပ္သတင္းဌာနက ဆုိပါတယ္။

ေသာၾကာေန႔မနက္ပိုင္းတုန္းကေတာ့ - ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၃၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္တဲ့ ဒီေလ့လာေရးခရီးကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူ အထက္တန္း ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ကိုယ့္ကိုယ္ကို အဆုံးစီရင္သြားတယ္လို႔ ရဲတပ္ဖဲြ႔က ဆုိပါတယ္။

VOA Burmese News
ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံမွာ နစ္ျမဳပ္သြားတဲ့ ခရီးသည္တင္ ကူးတုိ႔သေဘၤာက သေဘၤာကပၸတိန္ နဲ႔ သေဘၤာသား ၂ ဦးကို ေတာင္ကိုရီးယားရဲတပ္ဖဲြ႔က တရား၀င္ဖမ္းဆီးလိုက္ပါတယ္။ ဗုဒၶဟူးေန႔က သေဘၤာေမွာက္သြားၿပီး သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ ခရီးသည္ေတြကို ထားၿပီး ထြက္ေျပးခဲ့တဲ့ အမႈေတြ နဲ႔ စဲြခ်က္တင္လိုက္ပါတယ္။ အသက္ ၆၉ ႏွစ္အရြယ္သေဘၤာ ကပၸတိန္ဟာ ခရီးသည္ေတြကို ကာကြယ္ရမယ့္ သူ႔ရဲ႕ တာ၀န္ကို ပ်က္ကြက္ခဲ့ၿပီး၊ မ်က္ျမင္သက္ေသတဦးအဆုိအရေတာ့ ျမဳပ္ေနတဲ့သေဘၤာကေန အရင္ဆုံးထြက္ခြာတဲ့သူေတြထဲမွာ ပါ၀င္တယ္လို႔ စုံစမ္းသူေတြက

ဆံပင္ အလွျပင္ဆိုင္ တစ္ဆုိင္မွာ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္မ္ဂ်ံဳအန္းပံု ပါရွိတဲ့ ဆံပင္ပံုစံ ပိုစတာေၾကာင့္ ေျမာက္ကုိရီးယား သံ႐ံုးမွ တာ၀န္ရွိသူေတြ ခ်က္ခ်င္း ေရာက္ရွိလာခဲ့

Photo: ဆံပင္ အလွျပင္ဆိုင္ တစ္ဆုိင္မွာ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္မ္ဂ်ံဳအန္းပံု ပါရွိတဲ့ ဆံပင္ပံုစံ ပိုစတာေၾကာင့္ ေျမာက္ကုိရီးယား သံ႐ံုးမွ တာ၀န္ရွိသူေတြ ခ်က္ခ်င္း ေရာက္ရွိလာခဲ့

April 17, 2014

လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ ဆံပင္ညႇပ္ဆိုင္ တစ္ဆိုင္မွာ ညႇပ္လို႔ ရရွိႏိုင္တဲ့ ဆံပင္ပံုစံေတြကို ျပသထားတဲ့ ပိုစတာထဲမွာ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္မ္ဂ်ံဳအန္းရဲ႕ပံုကို ဘာေၾကာင့္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားရတယ္ဆိုတာ ေမးျမန္းဖို႔အတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယားသံ႐ံုးမွ တာ၀န္ရွိသူေတြဟာ အဲ့ဒီဆံပင္အလွျပင္ဆိုင္ကို ခ်က္ခ်င္း ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသည္။ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ ေဆာက္အီးလင္းရွိ M&M Hair Academy (အမ္အန္အမ္ဟဲရ္အကယ္ဒမီ) ရဲ႕ ပိုစတာမွာ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္မ္ဂ်ံဳအန္းရဲ႕ ဓါတ္ပံုပါ၀င္ၿပီး အဲ့ဒီပံုေအာက္မွာ "Bad Hair Day?" ဆိုတဲ့ စာတန္းကိုပါ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားတာ ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားသံ႐ံုးဟာ ဆံပင္ညႇပ္ဆုိင္မွ (၁၀)မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္သြားလို႔ ရတဲ့အကြာအေ၀းမွာ ရွိတယ္ဆုိတာကို သတိမျပဳမိခဲ့ဘူးလို႔ ဆံပင္အလွျပင္ဆိုင္ ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူရဲ႕သား ဆံပင္ညႇပ္ဆရာ ဘာဘာကရင္နာဘတ္ခ်္မွ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဘီဘီစီ သတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားသည္။

skynet-uptodate
The Melting Pot 4 U

လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ ဆံပင္ညႇပ္ဆိုင္ တစ္ဆိုင္မွာ ညႇပ္လို႔ ရရွိႏိုင္တဲ့ ဆံပင္ပံုစံေတြကို ျပသထားတဲ့ ပိုစတာထဲမွာ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္မ္ဂ်ံဳအန္းရဲ႕ပံုကို ဘာေၾကာင့္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားရတယ္ဆိုတာ ေမးျမန္းဖို႔အတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယားသံ႐ံုးမွ တာ၀န္ရွိသူေတြဟာ အဲ့ဒီဆံပင္အလွျပင္ဆိုင္ကို ခ်က္ခ်င္း ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသည္။ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ ေဆာက္အီးလင္းရွိ M&M Hair Academy (အမ္အန္အမ္ဟဲရ္အကယ္ဒမီ) ရဲ႕ ပိုစတာမွာ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္မ္ဂ်ံဳအန္းရဲ႕ ဓါတ္ပံုပါ၀င္ၿပီး အဲ့ဒီပံုေအာက္မွာ "Bad Hair Day?" ဆိုတဲ့ စာတန္းကိုပါ

ဦးပိန္တံတား ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ စာရင္းက ပယ္ဖ်က္ခံရေတာ့မလား

Photo: ဦးပိန္တံတား ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ စာရင္းက ပယ္ဖ်က္ခံရေတာ့မလား

အမရပူရ ေတာင္သမန္အင္းရွိ ကမၻာေက်ာ္ ဦးပိန္တံတားဟာ မူလေရွးလက္ရာ နည္းပါလာတဲ့အျပင္ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္ေတာ့တဲ့အတြက္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းမႈ စာရင္းက ပယ္ဖ်က္ဖုိ႔ ရွိေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

သက္တမ္း ၁၆၄ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ ဦးပိန္တံတားႀကီးကုိ ေထာက္ခံထားတဲ့ တုိင္လုံးႀကီးေတြဟာ အခုအခါ ေအာက္ေျခေတြ ေဆြးေျမ့လာေနၿပီျဖစ္ၿပီး အစားထုိးလဲလွယ္ဖုိ႔ ေငြေၾကး မလုံေလာက္တဲ့အျပင္ မူလေရွးေဟာင္း လက္ရာေတြလည္း နည္းပါးလာၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ဆုိတာ မလြယ္ကူေတာ့ဘူးလုိ႔ သိရပါတယ္။

“(ယဥ္ေက်းမႈ) ၀န္ႀကီး ဦးေအးျမင့္ၾကဴက တံတားႀကီးက ျပဳျပင္ေနရတဲ့အတြက္ အဓိပၸါယ္ အႏွစ္သာရ မရွိေတာ့ဘူး၊ မူလသစ္လုံးေတြက နည္းလာၿပီ၊ ေနာက္ၿပီး ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ ေငြမတတ္ႏုိင္္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီအတြက္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရး စာရင္းက ပယ္ဖ်က္ဖုိ႔ ေျပာလာတာပါ” လုိ႔ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာနက အရာရွိတဦးက ဆုိပါတယ္။

ဦးပိန္တံတားဟာ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား အမ်ားဆုံး လာေရာက္ၾကည့္ရႈၾကသလုိ၊ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား မသြားမျဖစ္ သြားေရာက္ၾကတာေၾကာင့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ ၀င္ေငြအမ်ားဆုံး ရွာေဖြေပးေနတဲ့ ေနရာတခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အစုိးရသစ္လက္ထက္ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ သမုိင္း၀င္ေနရာတခ်ဳိ႕ကုိ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားလက္သုိ႔ လႊဲအပ္ လ်က္ရွိရာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရကလည္း ဦးပိန္တံတားကုိ လႊဲေျပာင္းရယူဖုိ႔ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိပါတယ္။

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရ လက္ထဲ ဦးပိန္တံတားကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ လႊဲအပ္လုိက္မယ္ ဆုိရင္လည္း ေရွးေဟာင္းဆုိင္ရာ ထိန္းသိမ္းေရး နည္းပညာ၊ လူအင္အား၊ ထိန္းသိမ္းႏုိင္မႈ စြမ္းရည္ေတြ လုိအပ္တာေၾကာင့္ ပုိမုိ ပ်က္စီးသြားမွာကုိလည္း ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာနက တာ၀န္ရွိသူေတြက စုိးရိမ္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

စေလရုပ္စုံေက်ာင္း၊ ဦးပိန္တံတား၊ အင္း၀ေဒသမွာရွိတဲ့ ဗားကရာေက်ာင္းတုိက္၊ မယ္ႏုအုတ္ေက်ာင္းလုိ ဗိသုကာလက္ရာ အရ တန္ဖုိးရွိတဲ့ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ေတြကုိ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈ ျပယုဂ္အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာနကသာ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းသင့္တယ္လုိ႔ အဆုိပါ အရာရွိက ဆက္လက္ေျပာပါတယ္။

သက္တမ္း ၁၆၄ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ ဦးပိန္တံတားဟာ တမုိင္နီးပါးရွည္လ်ားတဲ့ သစ္သားတံတားျဖစ္ၿပီး တုိင္လုံးေပါင္း ၉၈၄ တုိင္နဲ႔ စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေပမယ့္ ခုအခါမွာေတာ့ တုိင္ေပါင္း ၁၀၈၆ နဲ႔ ေထာက္ခံထားပါတယ္။

ေတာင္ၿမိဳ႕လုိ႔ ေခၚတဲ့ အမရပူနဲ႔ ေတာင္သမန္ရြာမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ထားၿပီး လူ၊ စက္ဘီး၊ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ား ယေန႔တုိင္ ျဖတ္သန္း အသုံးျပဳလ်က္ရွိပါတယ္။

ေတာင္သမန္အင္းဟာ ဧရာ၀တီျမစ္နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့အတြက္ အရင္က မုိးအခါမွာသာ ေရျပည့္ၿပီး ေဆာင္းနဲ႔ ေႏြမွာေတာ့ ေရအနည္းငယ္သာ ရွိေပမယ့္ စစ္အစုိးရ လက္ထက္မွ စတင္ကာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တုိ႔ကုိ ငါးေမြးျမဴခြင့္ ျပဳလုိက္တဲ့ အတြက္ ေႏြ၊ မုိး၊ ေဆာင္း သုံးရာသီလုံး ေရအျပည့္ ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း တံတားႀကီးကုိ ေထာက္ခံထားတဲ့ သစ္သားကြ်န္းတုိင္မ်ားဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာ ေရေအာက္မွာ နစ္ျမဳပ္ေနတဲ့အျပင္ ဆုိင္ကယ္မ်ား ေန႔ညမျပတ္ သြားလာေနတဲ့အတြက္ ပုိမုိ ယုိယြင္းလာတာပါ။

အရင္ကေတာ့ ေရက်သြားရင္ တုိင္ေတြကုိ ေရနံသုတ္၊ ျပဳျပင္သင္တ့ဲ့အပုိင္း ျပဳျပင္မႈေတြ လုပ္ႏုိင္ခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပုိင္းမွာ ေရအၿမဲျမဳပ္ေနတဲ့အတြက္ ကြ်န္းတုိင္ေတြဟာ ေဆြးေျမ့လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ဟာ ကြ်န္း၊ ပ်ဥ္းကတုိး စတဲ့ သစ္ႀကီး၀ါးႀကီးေတြ ေပါမ်ားၿပီး ႏုိင္ငံျခားကုိ သစ္လုံးလုိက္ပုိ႔ေနေပမယ့္ ဦးပိန္ တံတားက ေဆြးေျမ့လာေနတဲ့ ကြ်န္းတုိင္လုံးႀကီးေတြကုိ အစားထုိးဖုိ႔ေတာ့ အခုအခ်ိန္မွာ ခဲယဥ္းေနတယ္လုိ႔ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီး ဦးသန္းေဆြက ေျပာပါတယ္။

“နန္းေတာ္တုိင္ႀကီးေတြကုိ ယူေဆာက္တာဆုိေတာ့ အရင္လုိမ်ဳိး တုိင္လုံးအရြယ္အစားရဖုိ႔ မလြယ္သလုိ သစ္ေတာဌာနက ေပးႏုိင္ဦးမွေလ။ သစ္လုံးေသးေသးနဲ႔ အစားထုိးရင္လည္း ၾကည့္မေကာင္းဘူး” လုိ႔ သူက ဆုိပါတယ္။

အဲဒီအတြက္ ကြ်န္းသစ္အစား အဂၤေတတုိင္မ်ားနဲ႔ အစားထုိးဖုိ႔ အႀကံျပဳ ေျပာဆုိမႈေတြ ရွိေနေပမယ့္လည္း ကြ်န္းသစ္တံတားဆုိတဲ့ မူလ အဓိပၸါယ္ကေန ေသြဖည္သြားၿပီး အဂၤေတတံတား ျဖစ္သြားမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မလုပ္သင့္ဘူးလုိ႔ ဒု၀န္ႀကီး ဦးသန္းေဆြက မွတ္ခ်က္ခ်ပါတယ္။

၁၈၄၉ ခုႏွစ္ ပုဂံမင္းလက္ထက္မွာ စစ္ကုိင္းနဲ႔ အင္း၀ရွိ နန္းေတာ္ေဟာင္းမွ သစ္မ်ားနွင့္ ၿမိဳ႕စာေရး ေမာင္ပိန္က တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဦးပိန္တံတားလုိ႔ အမည္တြင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အမရပူရၿမဳိ႕၀န္ ဘုိင္ဆပ္က အာဏာသိမ္းလွ်င္ လြယ္ကူရန္အတြက္ ၿမိဳ႕စာေရး ဦးပိန္အား တည္ေဆာက္ခုိင္းျခင္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ထုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ စာေစာင္မွာ ေရးသားထားပါတယ္။

တံတားတည္ေဆာက္ရာမွာ သံရုိက္ျခင္းမရွိဘဲ သစ္လုံးမ်ားကုိ အေပါက္ေဖာက္ကာ စနစ္တက် တည္ေဆာက္ထားကာ ျမန္မာ့လက္သမား ပညာရပ္ကုိ ျပသျခင္းျဖစ္တဲ့အျပင္ ျမန္မာ့ကြ်န္းသစ္ရဲ႕ ခုိင္ခန္႔မႈ ျပယုဂ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေစကာမူ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ကမၻာသိ တံတားႀကီးတစင္းျဖစ္ၿပီး ဒီတံတားႀကီးကုိပဲ မွီခုိၿပီး လုပ္ကုိင္ စားေသာက္ေနသူမ်ား ရွိတဲ့အတြက္ တံတားႀကီး ျပဳျပင္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ တျခားေသာ သူမ်ားကလည္း ၀ိုင္း၀န္း ထိန္းသိမ္းသင့္တယ္လုိ႔ ဒု ဝန္ႀကီး ဦးသန္းေဆြက ေျပာပါတယ္။

ေတာင္သမန္းအင္းေဘးမွာရွိတဲ့ ရြာေတြမွာ ဦးပိန္လႉဒါန္းထားတဲ့ တျခားေသာ တံတားငယ္ ၁၁ စင္းကုိလည္း မၾကာေသးမီက ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိထားတယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။

ဦးပိန္တံတား ထိန္းသိမ္းေရး ေငြေၾကးမလံုေလာက္ဟု ဆိုသည္ (ဓာတ္ပံု – ေတဇလိႈင္ / ဧရာဝတီ)
အမရပူရ ေတာင္သမန္အင္းရွိ ကမၻာေက်ာ္ ဦးပိန္တံတားဟာ မူလေရွးလက္ရာ နည္းပါလာတဲ့အျပင္ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္ေတာ့တဲ့အတြက္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းမႈ စာရင္းက ပယ္ဖ်က္ဖုိ႔ ရွိေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။
သက္တမ္း ၁၆၄ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ ဦးပိန္တံတားႀကီးကုိ ေထာက္ခံထားတဲ့ တုိင္လုံးႀကီးေတြဟာ အခုအခါ ေအာက္ေျခေတြ ေဆြးေျမ့လာေနၿပီျဖစ္ၿပီး အစားထုိးလဲလွယ္ဖုိ႔ ေငြေၾကး မလုံေလာက္တဲ့အျပင္ မူလေရွးေဟာင္း လက္ရာေတြလည္း နည္းပါးလာၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ဆုိတာ

လွလြန္းေစြ ျဖစ္ေစခ်င္

Photo: လွလြန္းေစြ ျဖစ္ေစခ်င္
==================

(၁) လက္ဖ၀ါးေတြ ၾကမ္းတမ္းေနျခင္းအတြက္ သံပုရာရည္နဲ ့သၾကားတို ့ကို လက္ဖ၀ါး ၂-ဖက္ေပၚတင္၍၊ လက္ဖ၀ါးအခ်င္းခ်င္း အခ်ိန္ ၃-မိနစ္ခန္ ့ၾကာေအာင္ ပြတ္တိုက္ေ ခ်ေပးပါ။ ျပီးရင္ ေရေအးေအး(ေရခဲေရမဟုတ္ပါ)ျဖင့္ ေဆးခ်လိုက္ပါ။ ဤသို ့ေန ့စဥ္ျပဳ လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကေလးလက္ဖ၀ါးေလးကဲ့သို ့ ႏူးညံ့အိစက္လာပါလိမ့္မယ္။

(၂) ဒူး-တံေတာင္ဆစ္ေတြ ဂြ်တ္တက္ျပီးမည္းေနျခင္းအတြက္ သံပုရာရည္ ၁-ဆ ကို အုန္းဆီ ၂-ဆေရာ၍၊ သမေအာင္ေမႊျပီး မည္းေနတဲ့ေနရာေတြအေပၚ လိမ္းက်ံေပးပါ။ ၁၅-မိနစ္ခန္ ့အၾကာမွာ၊ ေရေႏြးစိမ္ထားတဲ့ မ်က္ႏွာသုပ္ပု၀ါျဖင့္ ဒူး-တံေတာင္ဆစ္ေတြ အေပၚ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ပြတ္တိုက္ေပးပါ။

(၃) လက္သည္းဆိုးေဆးေတြကို အျမဲသံုးတဲ့သူေတြမွာ လက္သည္းခြံအေရာင္ ၀ါညစ္ ညစ္ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ လက္သည္းခြံ ေလးေတြက်မၼာျပီး မူလကပတိအေရာင္ျပန္ ရေစဖို ့ဆပ္ျပာ(သို ့မဟုတ္)ရွာလကာရည္ကို ေရခပ္ေႏြးေႏြးနဲ ့ေဖ်ာ္ျပီး၊ ထိုအရည္ထဲ မွာ မိနစ္ ၂၀-ခန္ ့ၾကာေအာင္ လက္ေခ်ာင္းထိပ္ဖ်ားေတြကို ႏွစ္စိမ္ထားေပးပါ။ (ေနာက္တနည္း) လက္သည္းခြံေတြကို သံပုရာသီး စိပ္နဲ ့ နာနာပြတ္တိုက္ေပးပါ။

(၄) အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာ ေနာက္ဆံုး ေလ့လာစမ္းသပ္မႈအရ၊ လၻက္ရည္ဇြန္း ၂-ဇြန္းစာပမာဏရွိတဲ့ ပန္းသီးရွာလကာ ရည္(Apple Cider Vinegar) ကို ေသာက္ေ ရ ၁-ဖန္ခြက္ေရာ၍ ေန ့စဥ္ ေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ေစတဲ့အျပင္၊ ဗိုက္ေခါက္ကအဆီပိုေတြကိုပါ က်ေစပါတယ္တဲ့။ (Apple Cider Vinegar ကို City Mart ရွိ ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္ စားေသာက္ ကုန္ ေကာင္တာမွာ ၀ယ္ယူရရွိနိုင္ ပါတယ္)

(၅) ဖရဲသီးထဲမွာ ေရဓာတ္ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါရွိေနတာေၾကာင့္၊ ခႏၵာကိုယ္ထဲ မွာ ေရ ဓာတ္ ကိုထိန္းသိမ္းထားနိုင္ေစ၍၊ ကိုယ္တြင္း အဆိပ္အေတာက္ေတြ ေျပေစ တဲ့အျပင္၊ အသားအေရကိုစိုျပည္လာေစပါတယ္။

(၆) ညအိပ္ယာ ၀င္ခါနီးတိုင္း အလွဆီ (glycerin) ၁-ဆ ကို ေရ ၁၀-ဆ ေရာ၍ ေျခ လက္ မ်ားကို အသားထဲထိစိမ့္၀င္ေအာင္ လိမ္းအိပ္ေပးပါ။ သူမတူေအာင္ ႏူးညံ့ေခ်ာေ မြ ့တဲ့ အသားအေရ ပိုင္ရွင္ ျဖစ္လာေစပါမယ္။ (glycerin အလွဆီ ကို City Mart ရွိ အလွကုန္ ေကာင္တာမွာ ၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါတယ္)

(၇) မ်က္ရည္အိတ္တြဲက်ျခင္းအတြက္ အားလူးလတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ၁-လံုး ကို ေရေ ဆးျပီး ခပ္ပါးပါး ၂-ခ်ပ္လွီး၍ ေရခဲေသ တၱာထဲ ၁၀-မိနစ္ေလာက္ အေအးခံပါ။ ျပီးရင္ အဲဒီ အာလူးပါးပါး ၂-ခ်ပ္ကို မ်က္လံုးေအာက္ေျခ တဖက္တခ်ပ္စီ ကပ္ထားေပး ပါ။ မိနစ္ ၂၀-ေလာက္ ကပ္ေပးရပါမယ္။ ဒီနည္းက မ်က္ရည္အိတ္တြဲက်ျခင္းကို သိသိသာ သာ ေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္။ (အာလူး ကို အခြံႏႊာဖို ့မလုိပါ။ အားလူးကပ္ျပီးေနာက္ မ်က္ႏွာမသစ္လဲ ျဖစ္ပါတယ္)

(၈) ႏွာေခါင္းေပၚက အမည္းစက္ေတြအတြက္ သြားတိုက္ေဆးခပ္ပါးပါး လိမ္း အံုျပီးေနာက္၊ ၁၅-မိနစ္ခန္ ့အၾကာ ေရခပ္ေႏြးေႏြးျဖင့္ ေဆးေၾကာေပးလိုက္ပါ။

(၉) တခ်ိဳ ့မိန္းကေလးေတြရဲ ့ မ်က္ႏွာမွာ ႏႈတ္ခမ္းေမႊးေတြေပါက္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ နႏြင္းမႈန္ ့ ၁-ဆကို ဂ်ံဳမႈန္ ့ ၂-ဆေရာ၍ ေရ နဲ ့ခပ္ပ်စ္ပ်စ္ေဖ်ာ္ျပီးေနာက္၊ ထိုအေရာ အေႏွာေတြကို လက္ေခ်ာင္းထိပ္ျဖင့္အသာတို ့ယူျပီး ႏႈတ္ ခမ္းေမႊးေပါက္ေန တဲ့ ေမႊး ညွင္း လမ္းေၾကာင္းနဲ ့ဆန္ ့က်င္၍ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းျပန္ဦးတည္ကာ ၁၅-မိနစ္ ခန္ ့ၾကာေအာင္ အသာအယာ ဆြဲလိမ္းေပးပါ။ ျပီးရင္ ေရေအးနဲ ့ ေဆးေၾကာပါ။ (ေရခဲေရမဟုတ္ပါ)

(၁၀) မ်က္ခံုးေမႊးထူထူျဖစ္ခ်င္သူမ်ားက၊ ႏြားနို ့ေအးေအးကို မ်က္ခံုးေမႊးအႏွံ ့လိမ္း က်ံျပီးေနာက္၊ မိနစ္ ၂၀- ခန္ ့အၾကာေရေအး ျဖင့္ ေဆးေပးပါ။ (ေရခဲေရမဟုတ္ပါ။ ဤနည္းအတိုင္း တေန ့ ၂-ၾကိမ္ ႏႈနး္ျဖင့္ ၂-ပတ္ တိတိ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ထူးျခား တဲ့အက်ိဳး အာနိသင္ကို လက္ေတြ ့ခံစားရပါလိမ့္မယ္)

(၁၁) ႏႈတ္ခမ္း ပတ္လည္နဲ ့ မ်က္ႏွာေပၚက အေရးအေၾကာင္းေတြအတြက္ ၾကက္ဆူ ဆီလိမ္းေပးပါ။ ၾကက္ဆူဆီက အေရျပားနူး ညံ့ေစရံုသာမက၊ မ်က္ႏွာအေရျပားကို နုပ်ိဳလန္းဆန္း လာေစနိုင္ပါတယ္။

(ေပါက္ေပါက္….မွ်ေ၀သည္)
(ကိုးကား…..Beauty Mantra)
Credi to promise.pauk
(၁) လက္ဖ၀ါးေတြ ၾကမ္းတမ္းေနျခင္းအတြက္ သံပုရာရည္နဲ ့သၾကားတို ့ကို လက္ဖ၀ါး ၂-ဖက္ေပၚတင္၍၊ လက္ဖ၀ါးအခ်င္းခ်င္း အခ်ိန္ ၃-မိနစ္ခန္ ့ၾကာေအာင္ ပြတ္တိုက္ေ ခ်ေပးပါ။ ျပီးရင္ ေရေအးေအး(ေရခဲေရမဟုတ္ပါ)ျဖင့္ ေဆးခ်လိုက္ပါ။ ဤသို ့ေန ့စဥ္ျပဳ လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကေလးလက္ဖ၀ါးေလးကဲ့သို ့ ႏူးညံ့အိစက္လာပါလိမ့္မယ္။
(၂) ဒူး-တံေတာင္ဆစ္ေတြ ဂြ်တ္တက္ျပီးမည္းေနျခင္းအတြက္ သံပုရာရည္ ၁-ဆ ကို အုန္းဆီ ၂-ဆေရာ၍၊ သမေအာင္ေမႊျပီး မည္းေနတဲ့ေနရာေတြအေပၚ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကိုမင္းကိုႏုိင္တို႔ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေနသည့္ သတင္းစာဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္အား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ၊ ဦး၀င္းတင္၏ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာ ကုသမႈေအာင္ျမင္

Photo: ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကိုမင္းကိုႏုိင္တို႔ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေနသည့္ သတင္းစာဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္အား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ၊ ဦး၀င္းတင္၏ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာ ကုသမႈေအာင္ျမင္
Saturday, April 19, 2014

အူ၊ အဆုတ္၊ ႏွလုံးႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမ်ားျဖင့္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေနေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ နာယက သတင္းစာဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္၏ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာ ကုသမႈကို ဧၿပီ ၁၈ ရက္ည ၇ နာရီခြဲက စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ည ၉ နာရီတြင္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာကုသမႈ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာ ကုသမႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သူ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေဌးက "က်န္းမာေရး အေျခအေနကဆိုးတယ္။ ေက်ာက္ကပ္ေဆးတာေတာ့ ေအာင္ျမင္တယ္။ တစ္ရက္ျခား၊ ႏွစ္ရက္ျခား ဒါမွမဟုတ္ရင္ ေနာက္ေန႔ စသည္ျဖင့္ ေက်ာက္ကပ္ မေကာင္းမခ်င္း လုပ္ရမွာေပါ့။ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါကေတာ့ ခဏဆိုင္းသြားတာေပါ့" ဟု ေက်ာက္ကပ္ ေဆးေၾကာကုသမႈ အၿပီးတြင္ ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔၀င္ ဦးၾကည္တိုးက "ေက်ာက္ကပ္ေဆးတာ ၇ နာရီက စေဆးၿပီး ၉ နာရီမွာၿပီးတယ္။ ဆရာ၀န္ေတြက ေျပာတာကေတာ့ ဒီကုသမႈ ေမွ်ာ္မွန္းထားတာထက္ ေအာင္ျမင္တယ္။ မနက္ျဖန္မွာ ဒီ Result ေတြကိုထပ္စစ္ေဆး၊ မြန္းလြဲ ၁ နာရီမွာ အစည္းအေ၀းထိုင္ၿပီး ဆက္လုပ္ရမွာေတြကို ဆုံးျဖတ္ၾကမွာပါ" ဟု ဧၿပီ ၁၈ ရက္ ည ၁၀ နာရီခန္႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။
သတင္းစာဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္၏ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာ ကုသမႈမျပဳမီ ဧၿပီ ၁၈ ရက္ ညေန ၅ နာရီမွ ည ၆ နာရီအထိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံႀကီးသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏုိင္လည္း ဦး၀င္းတင္အား သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။

"ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဒီေန႔ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံလာေရာက္ အားေပးတဲ့အခါမွာ ဆရာႀကီးက ၀မ္းသာၿပီး စကားေတြေျပာတယ္။ အရမ္းလည္း ရႊင္လန္းလာတယ္" ဟု အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရန္ သြားေရာက္ၿပီးေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
မူလက ဦး၀င္းတင္၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနအရ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာ စဥ္တြင္လည္း က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ရန္ အထူးဂ႐ုျပဳရမည့္ အေျခအေနရွိေၾကာင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာ ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက က်န္းမာေရးအတြက္ စိုးရိမ္ရေသာ အေျခအေနမ်ဳိးရွိေၾကာင္း ဧၿပီ ၁၈ ရက္ ညေနပိုင္း အေျခအေနအရ ဦး၀င္းတင္၏ မိသားစုဆရာ၀န္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာ ကုသမႈျပဳလုပ္ရန္ သင့္၊ မသင့္ကို အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္အားလုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာ ကုသရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုကဲ့သုိ႔ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာ ကုသမႈေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သိရွိၿပီးေနာက္ ဆရာႀကီးဦး၀င္းတင္အား ႀကိဳးစားကုသေပးခဲ့ၾကသည့္ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

(သတင္းစာဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္အား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကိုမင္းကိုႏုိင္တို႔ ေတြ႕ဆံုေနၾကစဥ္)
Eleven Media Group
အူ၊ အဆုတ္၊ ႏွလုံးႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမ်ားျဖင့္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေနေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ နာယက သတင္းစာဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္၏ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာ ကုသမႈကို ဧၿပီ ၁၈ ရက္ည ၇ နာရီခြဲက စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ည ၉ နာရီတြင္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာကုသမႈ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာ ကုသမႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သူ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေဌးက "က်န္းမာေရး အေျခအေနကဆိုးတယ္။ ေက်ာက္ကပ္ေဆးတာေတာ့ ေအာင္ျမင္တယ္။ တစ္ရက္ျခား၊ ႏွစ္ရက္ျခား ဒါမွမဟုတ္ရင္

႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟု မထည့္၍ သန္းေခါင္စာရင္း အေကာက္မခံခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီအခ်ဳိ႕ လက္ရွိတြင္ ဘဂၤါလီအမည္ျဖင့္ လာေရာက္အေကာက္ခံမႈမ်ား ရွိေန

Photo: ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟု မထည့္၍ သန္းေခါင္စာရင္း အေကာက္မခံခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီအခ်ဳိ႕ လက္ရွိတြင္ ဘဂၤါလီအမည္ျဖင့္ လာေရာက္အေကာက္ခံမႈမ်ား ရွိေန
Saturday, April 19, 2014

ျပည္လံုးကြၽတ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူသည့္ ကာလအတြင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟု မထည့္သည့္အတြက္ သန္းေခါင္စာရင္း အေကာက္မခံခဲ့သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕က လက္ရွိတြင္ ဘဂၤါလီအမည္ျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္း လာေရာက္အေကာက္ခံမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

တရား၀င္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၀ ရက္မွ ဧၿပီ ၁၀ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းကာလအတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိး အမ်ားစုက ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟု မထည့္သည့္အတြက္ သန္းေခါင္စာရင္း အေကာက္မခံမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ တရား၀င္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ကာလ ၿပီးဆံုးၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ ၾကန္႔ၾကာမႈ (Technical Delay) အတြက္ အခ်ိန္ရွစ္ပတ္ထပ္တိုး ေကာက္ခံေပးေနၿပီး ယင္းကာလတြင္ ယခင္အေကာက္မခံသည့္ မိသားစုအခ်ဳိ႕က သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ လာေရာက္အေကာက္ခံ ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"ရခုိင္ဘက္မွာေတာ့ တခ်ဳိ႕အိမ္ေထာင္စုေတြက ညဘက္ညဘက္မွာ ဆက္သြယ္ၿပီးေတာ့ လာအေကာက္ခံတဲ့ အိမ္ေထာင္စုေတြ တဖြဲဖြဲနဲ႔ ရွိေနတယ္ဗ်။ သက္ဆုိင္ရာ ကြပ္ကဲမႈ႐ံုးေတြကို မိသားစုလိုက္ ထြက္လာၿပီး ဆက္သြယ္အေကာက္ခံေနတဲ့ အဖြဲ႕ေတြရွိတယ္" ဟု လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ႀကိဳင္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းကဲ့သို႔ မိသားစုလုိက္ လာေရာက္အေကာက္ခံ ျခင္းမ်ဳိးအျပင္ အင္ႏွင့္အားႏွင့္ လာေရာက္ အေကာက္ခံေရးအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဘဂၤါလီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီေခါင္းေဆာင္မ်ား ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးျမင့္ႀကိဳင္က "ေနာက္တစ္ခုက ရခုိင္မွာက သူတို႔အင္နဲ႔အားနဲ႔ အေကာက္ခံဖို႔ေပါ့။ သူတို႔ လူႀကီးပုိင္းေတြနဲ႔။ လူႀကီးပိုင္းဆုိတာက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ဘဂၤါလီေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ရခုိင္က ဘဂၤါလီေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း သူတို႔အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးေနၾကတာ ေတြရွိတယ္။ သူတို႔က တကယ္လို႔ အေကာက္မခံေတာ့ဘူးဆုိရင္ သူတို႔စာရင္းက လံုး၀က်န္ေတာ့မွာ။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔က ျပန္ညႇိၿပီးေတာ့ အျမန္ဆံုးအေကာက္ခံဖို႔ အေၾကာင္းျပန္ပါ့မယ္လို႔ေတာ့ ဆက္သြယ္တာေတြ ရွိေနၿပီဗ်။ ရွစ္ပတ္အခ်ိန္ေပးထားတယ္ ဆုိတာလည္း သူတို႔ကို အသိေပးထားတယ္။ က်န္ခဲ့ရင္ သူတို႔အတြက္ ဘယ္ေလာက္နစ္နာမယ္ ဆုိတာလည္း သူတို႔သိတယ္" ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟု မထည့္သည့္အတြက္ သန္းေခါင္စာရင္း အေကာက္မခံသည့္ သူမ်ားမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္အျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ အျခားေဒသမ်ား၌ပါရွိခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အေကာက္မခံသည့္ သူအမ်ားစုမွာမူ တရား၀င္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ ကာလမၿပီးဆံုးမီ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးအျဖစ္ ျပန္လည္အေကာက္ခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မရွင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

၎ႏွင့္ ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာဗီေဂ်နမ္ဘီးယားတုိ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္တြင္ လက္မွတ္ထုိးစဥ္က ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥမွာ မရွိေသးေၾကာင္း၊ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္၊ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူစဥ္ကလည္း ဘဂၤါလီဟုသာ ထြက္ဆုိထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ျပန္တမ္းမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပႆနာျဖစ္သည့္ အႀကိမ္က်မွသာ အစပိုင္းတြင္ ဘဂၤါလီဟုေျပာၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစာရင္းတြင္လည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာဟူ၍ မပါရွိဘဲ ယင္းကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းပါက ျပႆနာ ႀကီးမားစြာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္အတြက္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ၎တို႔ကို ထည့္သြင္း မေကာက္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက ေျပာၾကားထားသည္။

ထို႔ျပင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေျပာဆုိေနၾကသူ အားလံုးမွာလည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာျဖစ္ခ်င္သူမ်ား မဟုတ္ၾကေၾကာင္းႏွင့္ ၎င္းတို႔တြင္လည္း ဖိ အားေပး ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း လည္း ၀န္ႀကီးဦးခင္ရီက ေျပာၾကားထားသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေျပာဆိုျခင္းမွလြဲ၍ နည္းပညာ ၾကန္႔ၾကာမႈေၾကာင့္ ဆက္လက္ေစာင့္ေပးမည့္ အခ်ိန္ရွစ္ပတ္အတြင္း အခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္ေကာက္ခံ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခုိင္ခုိင္စိုးက ေျပာၾကားထားသည္။     

စစ္ေတြၿမိဳ႕ ဘုေမေက်းရြာရိွ ကမန္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး သန္းေခါင္စာရင္း အေကာက္ခံေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

Eleven Media Group
ျပည္လံုးကြၽတ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူသည့္ ကာလအတြင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟု မထည့္သည့္အတြက္ သန္းေခါင္စာရင္း အေကာက္မခံခဲ့သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕က လက္ရွိတြင္ ဘဂၤါလီအမည္ျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္း လာေရာက္အေကာက္ခံမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။တရား၀င္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၀ ရက္မွ ဧၿပီ ၁၀ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းကာလအတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိး အမ်ားစုက ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟု မထည့္သည့္အတြက္ သန္းေခါင္စာရင္း အေကာက္မခံမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္

1.9.2012 မွ စ၍မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။

free counters..